Noten - En förskola med musikprofil

Nära till både skog & centrum

Noten är en musikförskola för barn i åldrarnan 1-5 år. Vi består av två avdelningar, Trumman (1-3 år) beläget i Pingstkyrkans lokaler samt Fiolen (3-5 år) beläget i Öjevillans bottenplan. Båda avdelningarna ligger centralt efter Långgatan i Edsbyn med närhet till Öjeparken som vi ofta utnyttjar. Vi har även tillgång till en härlig trädgård med egna planteringar vid Öjevillan samt konsertlokal, rörelserum och enklare utemiljö vid Pingstkyrkan. Våra lokaler är fräscha och modernt inredda.

Notens vision

 • Att kunna vara stolt över vår verksamhet, där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans.
 • Att alla barn ska få känna trygghet, tillit, respekt och få positiva utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling.
 • Att arbeta utifrån en kristen värdegrund och etik, där varje människas lika värde framgår och varje barn får ett självförtroende som bottnar i ”jag duger, jag vill och jag kan”.
 • Att alla ska få känna delaktighet, eftersom en bra social miljö är grundläggande för all utveckling och inlärning.
 • Att barnen ska få ett miljöansvar där de förstår att jorden vi trampar på är ett lån vi måste vara rädda om.

Notens musikprofil

 • Rim, ramsor, sång ackompanjerat av gitarr, ukulele eller djembetrumma samt rytmik och rörelse.
 • Musiken vävs in i olika teman.
 • Vid fem års ålder ges barnen möjlighet att spela fiol enligt suzukimetoden. Detta sker i samarbete med musikskolan.
 • Varje termin har vi en konsert för föräldrar, där barnen får uppträda och medverka.

Genom att arbeta med musikprofil ges våra barn stora möjligheter att utvecklas i sång och musik men de får även:

 • Känna sång och musikglädje
 • Förbättrad självkänsla
 • Utvecklat socialt samspel
 • Ökad språklig medvetenhet

KOntakt Trumman

Karin Meritähti

E-post:noten@framtiden.be
Mobil:073-031 85 61 
Adress:Långgatan 12, Edsbyn

KOntakt Fiolen

Karin Meritähti

E-post:noten@framtiden.be
Mobil:073-031 85 59
Adress:Hans Lidmans väg 3, Edsbyn

NOTEN bildgalleri