Den första januari 2009 startade vi!

Bakgrund

Fria förskolan framtiden

De föreningsdrivna förskolorna Sunnanäng, Sparven och Noten gick tillsammans och bildade en ekonomisk förening den 1 januari 2009. Föreningen fick namnet Fria Förskolan Framtiden!
Framtiden ägs av tre församlingar i kommunen Salemkyrkan, Pingstkyrkan i Edsbyn och Centrumkyrkan i Alfta.


Vad hände 1 januari 2009?

De tre avdelningarna Sunnanäng, Sparven och Noten fortsätter verksamheten som vanligt med den skillnaden att det är den Fria Förskolan Framtiden som hanterar kö och all annan administration/ekonomi gemensamt för de tre avdelningarna.
Om du har frågor gällande Framtidens förskolor kontaktar du Erika Thalén 0271-22 400 eller via mail, kontakt@framtiden.be

varför?

Vi tror att genom att gå tillsammans kan vi bli ett ännu bättre alternativ till den kommunala förskolan. Vi vill satsa ännu mer på kvalitet och kompetensutveckling för att kunna skapa attraktiva förskolor i Edsbyn och Alfta och vi tror att vi gör det på ett bättre sätt när vi gör det tillsammans!

Framtiden

Vi har bedrivit förskoleverksamhet sedan 1987 då Sunnanäng startade, det är drygt 35 år och vi vet att de tre förskolorna är uppskattade.

Med den erfarenhet som finns i Fria Förskolan Framtiden har vi inte varit främmande för att starta ytterligare avdelningar när det visat sig att det funnits ett behov av flera platser i Edsbyn eller Alfta.
Våren 2010 öppnade vi ytterligare en avdelning i Notens regi för våra äldsta barn, 3-5 år. Den avdelningen heter Fiolen och ligger i Öjevillans lokaler i Edsbyn. 
Under våren 2012 nyinvigde vi Sunnanäng som genomgått en stor ombyggnation för att kunna ta emot fler barn från Alfta regionen, här finns nu två avdelningar Nyckelpigan och Älgen.
Våren 2016 expanderade vi ytterligare genom att öppna upp en avdelning till på Sparvens förskola i Edsbyn. Det är en småbarnsavdelning med plats för 14 st 1-2 åringar så nu har även vår rörelseförskola två avdelningar, Hoppet och Språnget.