Sparven - En förskola med rörelseprofil

Nära till både skog & centrum

Vi arbetar för barn i åldern 1-5 år och delar dem på två avdelningar, 1-3 åringar på Hoppet och 3-5 åringar på Språnget. Förskolan ligger vid Salemkyrkan på Lillbo-området i Edsbyn. Vi har närheten till skogen och "Freska torpet" dit vi ofta går.
Vi har stora utrymmen och en stor gård med gungor, sandlåda, rutschkana mm där vi leker varje dag.
Förskolan har även en kristen inriktning, det betyder att vi förutom bl a rörelse, skapande, sång, musik, språklek och skogspromenader, berättar olika bibelberättelser, sjunger kristna barnsånger och ber bordsbön.
Vår kokerska serverar hemlagad mat från vårt egna kök.

Sparvens vision

 • Att kunna vara stolt över vår verksamhet, där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans.
 • Att alla barn ska få känna trygghet, tillit, respekt och få positiva utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling.
 • Att arbeta utifrån en kristen värdegrund och etik, där varje människas lika värde framgår och varje barn får ett självförtroende som bottnar i ”jag duger, jag vill och jag kan”.
 • Att alla ska få känna delaktighet och behandla varandra väl genom att hälsa, säga tack och förlåt eftersom en bra social miljö är grundläggande för all utveckling.
 • Att barnen ska få ett miljöansvar där de förstår att jorden vi trampar på är ett lån vi måste vara rädda om.

Sparvens Rörelseprofil

Rörelseprofilen finns med i vår dagliga verksamheten genom att:

 • Vi har en planerad rörelseaktivitet varje dag.
 • Vi har en lek- och rörelsesamling varje vecka.
 • Vi har en stor utegård där det ges tillfälle till motorisk träning i den fria leken.
 • Vi åker längdskidor på vintern.
 • Vi badar i badhuset och åker skridskor med våra 5 åringar.
Genom att arbeta med rörelseprofil ges våra barn stora möjligheter att utvecklas i bl a:
 • En positiv kroppsuppfattning.
 • Förstärkt självkänsla.
 • Rörelseglädje.
 • Sin motoriska förmåga.
 • Sitt sociala samspel, genom att arbeta i grupp.

KOntakt

Christina E Larsson

E-post: sparven@framtiden.be
Mobil: Hoppet, 073-031 85 63 
Språnget, 073-039 24 58
Adress: Södergatan 2, Edsbyn

Sparven bildgalleri