Sunnanäng - En förskola med sång och dramaprofil

Centralt beläget med närhet till skog

I vår förskola är barnen fördelade på två avdelningar Nyckelpigan för 1-3 åringar och Älgen för 3-5 åringar. Förskolan är centralt belägen i fd Pingstkyrkans lokaler i Alfta, med närhet till vår egen skogsdunge och centrala delarna av Alfta med bibliotek, simhall och ishall. Vår förskola är väl anpassad till en modern två avdelningsförskola, vi har tillgång till både större salar och mindre krypin. På vår utegård har vi stor plats för gungor, sandlåda, klätterställningar mm samt en asfalterad plan för cykling och andra aktiviteter.
Från vårt kök serverar vår kokerska hemlagad mat.
Vi tänker på miljön genom att källsortera.

Sunnanängs vision

 • Att kunna vara stolt över vår verksamhet, där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans.
 • Att alla barn ska få känna trygghet, tillit, respekt och få positiva utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling.
 • Att arbeta utifrån en kristen värdegrund och etik, där varje människas lika värde framgår och varje barn får ett självförtroende som bottnar i ”jag duger, jag vill ochjag  kan”.
 • Att alla ska få känna delaktighet, eftersom en bra social miljö är grundläggande för all utveckling och inlärning.
 • Att barnen ska få ett miljöansvar där de förstår att jorden vi trampar på är ett lån vi måste vara rädda om.


Sunnanängs Sång- & dramaprofil

 • Sångsamlingar varje dag.
 • Återkommande rytmiksamlingar.
 • Vi framför en musikal/drama två gånger per år tillsammans med barnen.
 • Vi använder oss av drama för att gestalta olika vardagssituationer.

Genom att arbeta med sång- och dramaprofil ges våra barn stora möjligheter att utvecklas i bl a:

 • Sång, språk, motorik och sinnesträning.
 • Stor social träning.
 • Självsäkerhet och jaguppfattning.
 • Kommunikation.
 • Kreativa uttryckssätt.
 • Lära sig arbeta i grupp.

KOntakt

Sara Broberg

E-post:sunnanang@framtiden.be
Mobil:073-035 76 69
Adress:Ga Anneforsvägen 14, Alfta

SUNNANÄNG bildgalleri