Ställ ditt barn i kö hos oss i god tid!

Välj profil

Våra förskoleavdelningar har olika profiler:

  • Musik på Noten i Edsbyn
  • Sång & drama på Sunnanäng i Alfta
  • Rörelse på Sparven i Edsbyn

Frågor?

Fria Förskolan framtiden

Telefon  0271-22400

Notens förskola - Trumman

Telefon 0730-318 561

Notens förskola - fiOLen

Telefon 0730-315 559

Sparvens förskola

Telefon 0730-392 458

Sunnanängs Förskola

Telefon 0730-357 669
 

Anmäl ditt barn


  • Har du någon övrig information som du tror är bra för oss att veta om? Ex. äldre syskon som redan har plats hos oss, funktionsnedsättning, allergier, annat modersmål än svenska etc.